Badania geologincze, geotechniczne i makroskopowe gruntu

Warunki posadowanie, nadzór geologiczny

Geologia oraz profesjonalne badania geologiczne i geotechniczne gruntu stanowią podstawę naszej oferty. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem niezbędnym do kompleksowego wykonywania wierceń i badań gruntu na potrzeby inwestycji budowlanych. Obsługujemy przedsiębiorstwa, instytucje oraz Klientów indywidualnych. Pomożemy Ci dopełnić formalności potrzebnych do rozpoczęcia i całościowego przeprowadzenia inwestycji mieszkaniowej, przemysłowej, drogowej lub kolejowej. W AQUA SOIL posiadamy uprawnienia geologa kategorii V oraz VII.

Badanie makroskopowe gruntu

Jedną ze specjalności naszej firmy są badania makroskopowe gruntu. Pozwalają one wstępnie określić rodzaj gruntu i jego niektóre cechy fizyczne (bez konieczności użycia specjalistyczny przyrządów). Są to badania obowiązkowe – niezależnie od zakresu dalszej dokumentacji badawczej. Polegają na pobraniu próbki uformowanej w kulkę o średnicy 7 mm. Gdy się ona rozsypuje, grunt jest niespoisty. Bardzo twardy grunt nawilża się i formuje w wałeczek. Gdy rozwarstwia się podłużnie lub rozsypuje się, grunt jest małospoisty. Badanie makroskopowe gruntu najczęściej wykorzystuje się do ustalania rodzaju i nazwy gruntu, jego barwy, wilgotności oraz zawartości węglanu wapnia. Oprócz badania terenowego, pobieramy również próbki do laboratorium. Na ich podstawie ustalane są:

 • skład mineralny i granulometryczny gruntu,
 • wytrzymałość gruntu w stanie suchym,
 • dylatacja pyłu, piasku i iłu,
 • zawartość węglowodanów.

Badania geologiczne i geotechniczne gruntu – poznaj zakres naszej oferty

Wykonujemy badania gruntu i wód gruntowych, odwierty geologiczne mechaniczne do głębokości 20 m oraz odwierty ręczne do głębokości 6,0 m. W stałej ofercie posiadamy m.in.:

 • badania zagęszczania gruntu,
 • sondowanie statyczne i dynamiczne,
 • pobieranie próbek z gruntu i wody (wraz z określaniem zanieczyszczeń środowiska gruntowego).

Naszym Klientom pomagamy dostosować projekty budowlane do warunków gruntowych panujących na danej działce i tym samym zapobiec problemom, które mogłyby pojawić się w czasie późniejszej eksploatacji inwestycji (np. budynku, drogi).  Prawidłowo i bardzo dokładnie określone geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego minimalizują koszty inwestycji oraz zwiększają jej bezpieczeństwo. Badania gruntu to także obowiązek prawny, który tkwi na inwestorze – pomagamy dostosować inwestycję do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów.

Jak przeprowadzamy badania gruntu?

Chcesz zlecić geodezyjne i geotechniczne badania gruntu? Przygotuj:

 • mapę sytuacyjno wysokościową działki (może ją zastąpić numer geodezyjny działki),
 • informację o orientacyjnej lokalizacji budynku na działce,
 • dane o podpiwniczeniu domu (w zależności od tego ustala się głębokość odwiertów)

Dla domów jednorodzinnych najczęściej wykonujemy 3 odwierty do głębokości 3-5 m. Wykonujemy wiercenia rdzeniowane, sznekowe oraz sondą rdzeniową RKS. Następnie mierzymy poziom wód gruntowych i rzędne terenowe otworów (odnoszą się one do rzędnych zaznaczonych na mapce działki). Gdy to jest konieczne, pobieramy próbki gruntu i dokonujemy sondowania gruntów niespoistych. W ofercie posiadamy sondowanie dynamiczne sondą lekką DPL oraz sondą ciężką DPH.  Na podstawie danych terenowych opracowujemy:

 • opinie geotechniczne,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską,
 • dokumentację hydrogeologiczną,
 • dokumentację badań podłoża gruntowego.

Możemy objąć kompleksowy nadzór geologiczny nad prowadzoną inwestycją budowlaną (drogi, budynki, obiekty inżynierskie).