Nasze największe kontrakty

W ramach współpracy z firmą SUEZ Polska, nasz zespół prowadzi nadzór geotechniczny nad realizacją budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej. Pododcinek obwodnicy Radomia obejmuje długość 24,65 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz 4 węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Droga będzie omijała Radom od strony zachodniej i bezpośrednio połączy odcinek S7 Białobrzegi – Jedlińsk z odcinkiem Obwodnica Radomia – granica województwa mazowieckiego. Generalnym wykonawcą projektu jest przedsiębiorstwo Dragados S.A.

Do naszych obowiązków w ramach kontraktu należy m.in. kontrola warunków gruntowych, porównanie z przewidywanymi w projekcie, konsultacje w zakresie sposobu wzmocnienia podłoża gruntowego oraz nadzór nad wykonawcą w zakresie posadowienia obiektów. 

mapa
km1952095-WS-186
km1257070-WS-121
P8261148
km1093200-Ms-116
201608221206162
DSC0143
DSC0147
Geologwterenie
DSC0155