Nasze największe kontrakty

Współpracując z generalnym wykonawcą projektu - włoskim przedsiębiorstwem Astaldi, mamy udział w powstawaniu najdłuższego tunelu drogowego w Polsce.Nasza firma prowadzi kompletną obsługę geologiczną w dziedzinie wzmacnianie skarp wykopów i nadzoru nad wykonywaniem gwoździ gruntowych w rejonie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Rabka Zdrój, pododcinek: Naprawa - Skomielna Biała. Omawiany pododcinek obejmuje budowę odcinka tunelowego o długości ok. 3 km z dwukomorowym tunelem długości ok. 2 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą wraz z wyposażeniem technicznym,