Nasze największe kontrakty

W ramach współpracy z generalnym Wykonawcą - przedsiębiorstwem POLAQUA Sp z o.o., prowadzimy obsługę technologiczną oraz materiałową w ramach realizacji inwestycji budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Tryszczyn - Białe Błota. Projektowana trasa mierzy odcinek około 13,5 km oraz obejmuje 2 węzły drogowe oraz szereg obiektów inżynierskich. Budowa drogi ekspresowej S5 jest szczególnie ważna z uwagi na możliwość komunikacji szeregu dużych ośrodków przemysłowych w zachodniej i północnej Polsce - Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy oraz Gdańska.